Polityka prywatności sklepu sklepdladzieci.eu

 

§ 1 Administrator

1.        Wszelkie dane osobowe oraz inne informacje dotyczące Użytkowników Serwisu podlegają ochronie prawnej zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz innymi przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej.

2.        Administratorem danych osobowych jest firma ASA Joanna Bajerowska z siedzibą 04-041 Warszawa , ul. Międzyborska 21/10,  posiadająca nr NIP 826 155 50 14, REGON 7 12547322.

3.        Administrator podjął wszelkie działania zmierzające do ochrony danych osobowych Użytkowników oraz do ochrony ich prywatności.

4.        25 maja 2018 r. wygasa obowiązek zgłaszania do rejestracji zbiorów danych osobowych w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych, a także zgłaszania zmian w zbiorach oraz wniosków o ich wykreślenie z rejestru.

 

Wraz z rozpoczęciem stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w dniu 25 maja 2018 r. zostaje zniesiony obowiązek zgłaszania do rejestracji zbiorów danych osobowych. Oznacza to, że od tego dnia nie trzeba przesyłać do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zgłoszeń zbiorów danych osobowych do rejestracji, zgłoszeń zmian w zbiorach ani wniosków o wykreślenie.

§ 2 Zakres przetwarzania danych

1.        Administrator przetwarza jedynie te dane osobowe, które są niezbędne do prawidłowego realizowania świadczonych przez Serwis usług.

2.        Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, może być jednak niezbędne do realizacji określonej kategorii świadczonych usług.

3.        Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Sklepu i świadczeniem usług

a)     Świadczenie usług oferowanych w Sklepie

b)     Realizacja Twoich zamówień

c)      Przesyłanie newslettera 

Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Ciążący na nas obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

Twoja zgoda wyrażona w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

§ 4 Zabezpieczenie danych osobowych

1.        Wszystkie informacje o Użytkownikach przechowywane są na serwerach zlokalizowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2.        Serwery są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

3.        Administrator zapewnia zabezpieczenie serwerów, które posiadają zabezpieczenie techniczne oraz organizacyjne uniemożliwiając bezpieczeństwo przetwarzanych danych.

4.        Jedyne osoby, które mają upoważnienie do dostępu do serwerów, na których są przetwarzane dane osobowe, to odpowiednio przeszkoleni pracownicy Administratora.

 

§ 5 Udostępnienie danych

1.        Administrator nie udostępnia danych Użytkowników innym podmiotom.

2.        Ewentualne udostępnienie danych może nastąpić jedynie na podstawie przepisów prawa i w ich zakresie.

3.        Ewentualne wysyłanie materiałów reklamowych oraz marketingowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, jest uzależnione od uprzedniego wyrażenia zgody przez Użytkownika.

4.        Każdy Użytkownik ma prawo do rezygnacji z otrzymywania na adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Administratora materiałów reklamowych.

§ 6 Prawa osób, których dane są przetwarzane

1.        Użytkownik będący osobą fizyczną, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo do wglądu, poprawienia oraz żądania usunięcia dotyczących go danych osobowych.

2.        Administrator może udostępnić po zalogowaniu stronę internetową, za pomocą której Użytkownik może przeglądać swoje dane, uaktualnić je lub usunąć.

3.        Po usunięciu danych osobowych, Administrator ma prawo przetwarzać jedynie te dane, które są niezbędne zgodnie z właściwymi przepisami prawa w celu potwierdzenia wykonania usługi, rozliczenia podatków, przez okres wskazany w tych przepisach.

4.        Usunięcie danych nie dotyczy usunięcia informacji, które nie stanowią danych osobowych Użytkownika.

§ 7 Zmiana polityki

1.        Administrator może dokonać zmiany Polityki Prywatności w przypadku zmiany przepisów prawa lub zmiany funkcjonalności Serwisu, powodującej konieczność zmiany tego dokumentu.

2.        Szczegółowe informacje dotyczące świadczenia usług przez Administratora w formie elektronicznej zawiera odpowiedni regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

 

§ 8 Usługi pozostałe

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych:

 

a)     dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego

b)     hurtownia

c)      podmiot realizujący dostawę towarów

d)     dostawca płatności

e)     biuro księgowe